Bezoekadres Clubgebouw:
Voorstad St. Jacobs 170
6041 LN Roermond
Tel: 0475-326294

Verenigings- & bestuurs documenten
Huishoudelijk regelement
Protocol Ongewenst Gedrag
Gedragscode
Milieu Verontreiniging

Vereniging
Groepsschipper: Stijn Geurts
Groepsbegeleider: Art Janssen
Secretaris: Joep Cornelissen
Dolfijnen Schipper: Willem Maas
Troep Schipper: Matthijs Jansen
WVA Schipper: Alexander Limpens
email: vereniging@waterscouts-franciscus.nl

Vertrouwenspersoon: Joep van Dooren 
email: vertrouwenspersoon@waterscouts-franciscus.nl

Stichting
Voorzitter: Richard Schouten
Secretaris: Niels van Heugten
Penningmeester: Joep Verhagen
Ouder afvaardiging: Sinne van Elmpt
email: stichting@waterscouting-roermond.nl

Gebruik gebouw
Voor meer info over de mogelijkheden om gebruik te maken van ons gebouw stuurt u een mail aan verhuur@waterscouting-roermond.nl of neem contact op via het formulier